Termeni și condiții

1.INFORMAȚII PRELIMINARE

1.1. Acest document reprezintă un contract între dumneavoastră, în calitate de Client, și Prestatorul, având datele de identificare indicate mai jos. Vă rugăm să citiți și Politica privind prelucrarea și protecția datelor (insert link), înainte de a naviga pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni în integralitate și/sau cu Politicile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu utilizați Site-ul.

1.2. Definiții:

a) Prestatorul – UP 2U Consulting & Coaching SRL, având sediul în București, sectorul 1, str. Ardealului nr. 11 Bl.C3, ap.11 cam A, C.U.I/C.I.F: 35943570 și număr de înregistrare la Registrul comerțului: J40/5347/2016, cont bancar: RO92BTRLRONCRT0345104601, deschis la Banca Transilvania, telefon: 0726186300, email: andaluizastefan@gmail.com;

b) Site-ul –  https://luizastefan.com aflat în proprietatea și administrarea Prestatorului;

c) Produsele sau serviciile – în sensul descris în prezentul Contract, prin produse sau servicii vor fi înțelese oricare dintre următoarele:

 • cursuri, seminare sau ateliere online (live sau înregistrate);
 • cursuri, seminare sau ateliere organizate în spații publice sau private, care necesită prezența fizică a cursanților pentru livrarea serviciilor;
 • ședințe de coaching „1 la 1” (care se vor desfășura față în față sau prin mijloace de comunicare la distanță);
 • produsele aflate în secțiunea Shop/Magazin (insert link);
 • alte produse sau servicii care vor fi comunicate prin intermediul Site-ului.

Produsele/serviciile pot fi oferite sub forma de pachete sau pot fi furnizate în mod individual în funcție de opțiunea Clientului sau a ofertelor aflate pe site.

d) Clientul – persoana fizică, cu vârsta de peste 18 ani, care achiziționează oricare dintre Produsele sau serviciile puse la dispoziție prin intermediul Site-ului și care devine parte la prezentul Contract; pentru clienții persoane juridice se vor solicita ofertă și va fi contactat în mod direct Prestatorul;

e) Contractul – se referă la contractul de furnizare de produse și/sau servicii de dezvoltare personală și/sau coaching, conform ofertei prezentate pe Site, și care a fost încheiat potrivit OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii; Contractul se va considera încheiat în momentul în care clientul/consumatorul va achita comanda prin intermediul site-ului, iar toate drepturile și obligațiile aferente fiecărei părți (Clientul și Prestatorul) vor fi guvernate de Termenii și Condițiile, precum și de contractul de prestări-servicii care se va încheia ulterior via email;

f) Comanda – se referă la comanda plasată prin Magazinul online;

h) Informații confidențiale – se referă la conținutul Produselor și serviciilor, corespondența dintre Client și Prestator, precum și orice date, documente, rapoarte, înregistrări, note, studii, analize, proiecte și orice alte informații divulgate de către părți și/sau reprezentanții săi.

1.3. Disclaimer: Produsele și serviciile oferite de Prestator nu constituie sfaturi medicale și nu pot fi luate în considerare ca o formă de tratament fizic sau psihic. Produsele și serviciile oferite de Prestator au caracter pur informativ și educațional și trebuie considerat ca atare. Pentru tratarea oricăror boli sau afecțiuni de natură psihică sau fizică, vă rugăm să apelați la serviciile unui medic de specialitate.

2. CONTRACTUL

2.1.Atât prezentul document, cât și toate celelalte documente la care acesta face referire, au caracter obligatoriu pentru Clientul care plasează o comandă, iar acesta din urmă își va lua angajamentul de a respecta toate acestea.

2.2.Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica Termenii și condițiile aflate în vigoare la momentul plasării comenzii.

3. SITE-UL. PRESTATORUL.

Site-ul se află în administrarea UP 2U Consulting & Coaching SRL, având sediul în București, sectorul 1, str. Ardealului nr. 11 Bl.C3, ap.11 cam A, C.U.I/C.I.F: 35943570 și număr de înregistrare la Registrul comerțului: J40/5347/2016, cont bancar: RO92BTRLRONCRT0345104601, deschis la Banca Transilvania, telefon: 0726186300, email: andaluizastefan@gmail.com

4. CONDIȚII PENTRU A BENEFICIA DE PRODUSE SAU SERVICII

4.1. Pentru a putea plasa în mod legal o Comandă prin intermediul Site-ul, Clientul trebuie:

 1. să fie major (vârsta peste 18 ani) și cu capacitate deplină de exercițiu,
 2. să fie de acord cu Termenii Contractului și cu celelalte documente sau politici indicate; și
 3. să furnizeze informații de contact reale, complete și actualizate.

4.2. Produsele și serviciile nu sunt dedicate minorilor, iar Prestatorul nu prestează servicii și nu vinde produse către minori.

4.3. Pentru a putea beneficia de serviciile de coaching, ateliere sau webinarii online, clientul trebuie să dispună și să asigure: conexiune la internet, software Skype/Zoom sau orice alt asemenea software agreat de comun acord cu prestatorul, instalat și în stare de funcționare, sistem operațional de căști și microfon conectate la computer, împreună cu a fi prezent și conectat la conversația agreata cu persoana desemnată din partea prestatorului la ora stabilita pentru începerea sesiunii.

5. REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

5.1. Prin accesarea, vizitarea, plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe Site, vor fi respectate următoarele reguli:

 • Site-ul va fi utilizat exclusiv pentru în scopul pentru care a fost creat: informare și vânzarea de produse și servicii de dezvoltare personală și coaching;
  • Vor fi furnizate numai informații reale, exacte, complete și actualizate;
  • Vor fi respectate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul scris, grafic și de orice altă natură regăsite pe site;
  • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru sau de a vătăma imaginea acestuia sau a Prestatorului, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a recupera oricăre prejudicii cauzate.

5.2. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a ne adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților).

6. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

6.1. Contractul se încheie în momentul în care Comanda a fost achitată de către client; în acest sens, veți fi ulterior contactat de către prestator în vederea încheierii unui contract separat, aferent serviciilor de coaching, precum și stabilirea tuturor detaliilor necesare îndeplinirii obiectului acestuia (detalii tehnice, zilele și orele stabilite pentru ședințe etc.).

6.2. Ne rezervăm dreptul de a ne alege clientul precum și de a decide cu privire la încheierea (sau nu) a unui contract. Nu vom avea nicio răspundere față de dumneavoastră în situația în care refuzăm să dăm curs unei comenzi.

6.3. Prezentul document, împreună cu contractul de servicii de coaching, care se va încheia acolo unde este cazul, constituie acordul integral în ceea ce priveşte obiectul furnizarea de produse și/sau servicii de dezvoltare personală/coaching, fiind complementare.

6.4. Dat fiind caracterul special al Contractului, părțile nu au dreptul de a transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile care decurg din acesta, fără acordul prealabil și scris al celeilalte Părți.

7. INDISPONIBILITATEA PRODUSELOR

7.1.În măsura în care produsele și serviciile sunt indisponibile, dar comanda a fost deja plasată, vă vom informa cu privire la indisponibilitatea acestor produse și vă vom recomanda produse similare, la valoare egală sau apropiată, care pot fi comandate.

7.2. De asemenea, se oferă posibilitatea clientului de a fi înscris pe o listă de așteptare pentru cursurile/seminarele live organizate pe viitor de către Prestator, sens în care Clientul trebuie să își exprime expres acordul și intenția de a participa.

7.3. În măsura în care nu doriți să comandați produsele similare recomandate de noi, sau să vă înscrieți pe o listă de așteptare, vom anula comanda, iar în cazul în care ați plătit deja prețul produselor/serviciilor, vom proceda la returnarea sumelor de bani în cel mai scurt timp.

8. PREȚUL. FACTURAREA. PLATA

8.1. Prețul produselor este afișat pe site și vă va fi confirmat și comunicat pe email de îndată ce ați plasat Comanda.

8.2. După ce ați ales și decis asupra produsului sau serviciile pe care doriți să le contractați, este necesară completarea Formularului de comandă disponibil pe Site. După completare veți primi confirmarea de înscriere pe email sau veți primi opțiunea de a fi înscris pe lista de așteptare de la următoarea sesiune de curs organizată.

8.3. Plata produselor comandate se poate face astfel: prin ordin de plata/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online (prin intermediul platformei https://www.euplatesc.ro/). Noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră. Nu ne asumăm răspunderea în cazul în care, din culpa platformei de plată, datele dumneavoastră au fost pierdute, furate, șterse etc.

9. LIVRAREA PRODUSELOR și/sau PRESTAREA SERVICIILOR

9.1. Produsele aflate în secțiunea de Magazin/Shop vor fi livrate prin intermediul unui curier rapid. Prestarea serviciilor se realizează fie online (pe platforma Zoom sau orice altă platformă care va fi anunțată în prealabil) sau, după caz, la într-o locație care va fi comunicată în timp util de către Prestator (în cazul atelierelor, cursurilor etc.).

9.2. Ne rezervăm însă dreptul de a organiza anumite seminare, cursuri sau ședințe de coaching unde livrarea presupune prezență fizică obligatorie pentru cursanți. Aceste situații vă vor fi comunicate în mod corespunzător.

10. FORȚA MAJORĂ 

10.1. Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, epidemii și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

11. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1. Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a Prestatorului.

11.2. Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul, reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

11.3. Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului și este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Orice încălcare a proprietății intelectuale de natură să producă prejudicii morale sau materiale va conduce la formularea de sesizări, plângeri, petiții ș.a. la autoritățile competente.

12. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

12.1. Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului li se vor aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

13. DREPTUL DE RETRAGERE

13.1. În cazul prestării serviciilor de curs, atelier, webinar și orice alte asemenea servicii toate condițiile de retragere, retur și restituire preț se vor anunța pentru fiecare caz în parte. Cu toate acestea, Clientul are dreptul de a se retrage din contract și de a primi contravaloarea achitată numai sub condiția formulării unei notificări scrise în acest sens către Prestator, de unde să reiasă clar intenția sa de a nu mai beneficia de aceste servicii, cu minim 30 zile înainte de data anunțată pentru începerea cursului, atelierului, webinarului etc..

13.2. Totodată, Clientul înțelege faptul că produsele și serviciile digitale, de tipul produselor și serviciilor furnizate prin intermediul site-ului (e-books, joculețe sau test online etc.) nu pot fi returnate în conformitate cu  art. 16 lit. m) din OUG nr. 34/2014.

13.3. Prin excepție de la art. 13.1-13.2, în cazul serviciilor de coaching, în cazul în care, până la sfârșitul primei sesiuni a programului sau pachetului de ședințe de coaching pentru care a optat clientul, acesta se declara complet nesatisfăcut de sesiunea de coaching, Prestatorul va returna toate sumele achitate în avans pentru Program începând cu (și incluzând) sesiunea în cadrul căruia a făcut cererea de retragere din program. Condiția pentru returnarea sumelor astfel achitate este ca persoana în cauză (clientul sau consumatorul) să facă solicitarea de retragerea în scris, solicitare ce va face obiectul unui act adițional la contract de prestări servicii ce a fost încheiat după confirmarea comenzii.

13.4. În ceea ce privește produsele fizice (agende, joculețe, boardgames etc.), în termen de 14 zile de la momentul primirii produsului ai dreptul de a le returna prin completarea formularului de contact și menționarea în subiect „Retur produs” urmat de un retur via curier rapid în atenția Prestatorului (UP 2U Consulting & Coaching SRL, având sediul în București, sectorul 1, str. Ardealului nr. 11 Bl.C3, ap.11 cam A, C.U.I/C.I.F: 35943570 și număr de înregistrare la Registrul comerțului: J40/5347/2016, cont bancar: RO92BTRLRONCRT0345104601, deschis la Banca Transilvania, telefon: 0726186300, email: andaluizastefan@gmail.com). Fiind produse de serie limitată, vă rugăm ca să ni le returnați în ambalajele lor originale. Costurile de retur vor fi suportate în integralitate de către Client. După ce vom intra în posesia produsului astfel restituit și îi vom verifica integritatea acestuia și vom proceda la returnarea prețului achitat prin virament bancar în termen de 14 zile de la primirea coletului de la dumneavoastră. Vă rugăm ca prin mesajul de retur să ne indicați și IBAN-ul și numele titularului contului pentru retur.

14. NOTIFICĂRI

14.1. Părțile sunt de acord ca toate comunicările cu privire la Contract, Comandă etc. să aibă loc prin intermediul poștei electronice, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

 • Pentru Client – la adresa de e-mail menționată în prin intermediul Site-ului;
 • Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: andaluizastefan@gmail.com.

15. CONFIDENȚIALITATE

15.1. Atât Prestatorul cât și Clientul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, definite la art. 1.2 lit. h) din prezentul document, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Client și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.